Jak wykorzystać social media w celu pozyskiwania nowych pracowników?

Pandemia koronawirusa mocno zachwiała gospodarką. Z danych Monitora Rynku Pracy1 wynika, że aż 16% badanych obawia się likwidacji swojej firmy. Kilkutygodniowy zastój wymusił na przedsiębiorcach ograniczenie etatów, a ponowne wznowienie działalności często wiąże się z koniecznością szybkiego znalezienia nowych pracowników.
Social media na ratunek!

Czytaj więcej...