Pandemia koronawirusa mocno zachwiała gospodarką. Z danych Monitora Rynku Pracy1 wynika, że aż 16% badanych obawia się likwidacji swojej firmy. Kilkutygodniowy zastój wymusił na przedsiębiorcach ograniczenie etatów, a ponowne wznowienie działalności często wiąże się z koniecznością szybkiego znalezienia nowych pracowników.
Social media na ratunek!

W celu pozyskania wartościowych osób na wybrane stanowiska najlepiej postawić na media społecznościowe. Do najpopularniejszych zaliczają się LinkedIn i Facebook.
 LinkedIn
To największy serwis zrzeszający ludzi skupionych wokół kariery. Ogłoszenia o prace dodane w tym miejscu charakteryzują się wysoką skutecznością. Prowadzone działania można dodatkowo uzupełnić o reklamy w postaci postów, materiałów wideo lub spersonalizowanych maili. Portal stanowi doskonałą okazję na znalezienie specjalistów z branży.
• Facebook
Coraz więcej osób szuka pracy na Facebooku. W serwisie jest zarejestrowanych przeszło 2 mld użytkowników. Dobrze więc wykorzystać ten potencjał. Przydatne może być publikowanie ofert na dedykowanych grupach. Działy HR często tworzą również odpowiednio przygotowane kampanie reklamowe skierowane do konkretnych grup odbiorców.
Pamiętaj o dobrym wizerunku firmy!
Równolegle z poszukiwaniem pracowników mediów społecznościowych powinno używać się do budowania pozytywnego odbioru firmy. Najlepiej działać w kilku kanałach jednocześnie. Instragram, Twitter, Facebook czy LinkedIn to bardzo skuteczne narzędzia!
1. Raport Monitor Rynku Pracy, edycja 39, Randstad, 03.2020